17491 odwiedzin
8.12.2022 r.

III. Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju

Kierownik grupy problemowej:
dr inż. Andrzej Majcher 
Celem zrealizowanych w obrębie tej grupy zadań badawczych było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przemysłu przez dostarczenie do praktycznego wdrożenia przełomowych urządzeń i aparatury do zaawansowanych technologii, które w szczególności umożliwią monitorowanie procesów destrukcji materiałów i obiektów technicznych, optymalizację i diagnozowanie procesów technologicznych oraz ocenę jakości wyrobów jak i kontrolę parametrów ich produkcji. Dodatkowym ważnym, chociaż nie bezpośrednim, elementem zadań badawczych zrealizowanych w grupie III była tematyka dotycząca nowej klasy aparatury badawczej ukierunkowanej na edukację i kształcenie wysokospecjalizowanych kadr dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju.
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod i aparatury do identyfikowania procesów destrukcji materiałów i systemów technicznych
Zadania:
III.1.1. Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów w skali mikro i makro
III.1.2. Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i urządzeń do komponentowych badań tribologicznych
Zadania:
III.2.1. Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia
III.2.2. Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych
Zadania:
III.3.1. Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych
III.3.2. Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych
III.3.3. Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych
III.3.4. Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
Grupa zadań badawczych 4
Rozwój aparatury do badań materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów oraz diagnostyki procesów technologicznych
Zadania:
III.4.1. Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących
III.4.2. Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój unikatowych, specjalizowanych urządzeń technologicznych oraz modułów wykonawczych
Zadania:
III.5.1. Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania
III.5.2. Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju
III.5.3. Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek
III.5.4. Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii materiałowych