17472 odwiedzin
8.12.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Kierownik grupy problemowej:
dr inż. Andrzej Zbrowski  
Ekspert wiodący grupy problemowej:
dr inż. Elżbieta Rogoś 
Celem zrealizowanych w obrębie tej grupy zadań badawczych był rozwój systemów zwiększających bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe w procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn, obiektów technicznych i urządzeń odpowiadających obowiązującym standardom zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod, procedur i systemów w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Zadania:
V.1.1. Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż obiektów technicznych
V.1.2. Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach technologicznych
V.1.3. Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn
V.1.4. Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji

Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i systemów technicznych zwiększających bezpieczeństwo środowiskowe
Zadania:
V.2.1. Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali
V.2.2. Metody utylizacji plastycznych środków smarowych

Grupa zadań badawczych 3
Rozwój specjalizowanych systemów monitorowania i diagnozowania stanu bezpieczeństwa urządzeń i obiektów technicznych
Zadania:
V.3.1. Zaawansowane metody oceny jakości i czystości olejów przemysłowych
V.3.2. Inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych w obiektach technicznych

Grupa zadań badawczych 4
Specjalistyczne urządzenia techniczne dla bezpieczeństwa
Zadania:
V.4.1. Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego
V.4.2. Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych