17485 odwiedzin
8.12.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Kierownik grupy problemowej:
dr inż. Marian Grądkowski  
Ekspert wiodący grupy problemowej:
dr inż. Monika Makowska 
Celem zrealizowanych w obrębie tej grupy zadań badawczych było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez opracowanie i doskonalenie innowacyjnych technologii, które pozwolą na obniżenie materiało- i energochłonności procesów eksploatacyjnych obiektów technicznych i materiałów eksploatacyjnych, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających produktów odpadowych.
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod i systemów wspomagania zrównoważonej eksploatacji maszyn i obiektów technicznych
Zadania:
IV.1.1. Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych
IV.1.2. Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych w budowie i regeneracji elementów maszyn

Grupa zadań badawczych 2
Rozwój ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych
Zadania:
IV.2.1. Ekologiczne ciecze eksploatacyjne na bazie komponentów naturalnych i syntetycznych
IV.2.2. Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych
IV.2.3. Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi
IV.2.4. Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych

Grupa zadań badawczych 3
Systemy i metody zagospodarowania odpadowych materiałów eksploatacyjnych
Zadania:
IV.3.1. System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji
IV.3.2. Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych

Grupa zadań badawczych 4
Rozwój technologii zagospodarowania odpadów pochodzenia naturalnego
Zadania:
IV.4.1. Metody wykorzystania naturalnych surowców odpadowych do komponowania ekologicznych środków smarowych
IV.4.2. Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi

Grupa zadań badawczych 5
Zastosowanie procesów biotechnologicznych w gospodarce odpadami eksploatacyjnymi i przemysłowymi
Zadania:
IV.5.1. Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
IV.5.2. Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla technologii oczyszczania ścieków przemysłowych