17463 odwiedzin
8.12.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Kierownik grupy problemowej:
dr inż. Tomasz Giesko 
Ekspert wiodący grupy problemowej:
dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. ITeE-PIB 
Obszar tematyczny tej grupy problemowej obejmował zaawansowane kompozyty warstw wierzchnich i technologie ich wytwarzania oraz systemy mechatroniczne, w tym systemy monitorowania i kontroli procesów i jakości produkcji. Zrealizowane zadania badawcze skupiały się na rozwoju zaawansowanych technologii wspomagających procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych, które przyczynią się do podwyższenia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu.
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój multifunkcjonalnych warstw hybrydowych o wysokich parametrach użytkowych i eksploatacyjnych
Zadania:
II.1.1. Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich
II.1.2. Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój nowoczesnych hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej
Zadania:
II.2.1. Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej
II.2.2. Metody projektowania, badań i optymalizacji właściwości warstw i powłok, w tym nanowarstw i nanopowłok
II.2.3. Opracowanie i weryfikacja systemu oceny powłok przeciwzużyciowych na elementy wysokoobciążonych węzłów tarcia
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój układów sterowania i automatyki oraz systemów informatycznego wspomagania procesów eksploatacji i wytwarzania
Zadania:
II.3.1. Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastosowaniem technologii teleinformatycznych
II.3.2. Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych
II.3.3. Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych procesów technologicznych
Grupa zadań badawczych 4
Rozwój specjalizowanych, modułowych systemów mechatronicznych
Zadania:
II.4.1. Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie
II.4.2. Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania otoczenia i funkcje adaptacji
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój metod i systemów monitorowania procesów i kontroli jakości w produkcji
Zadania:
II.5.1. Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji
II.5.2. Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych