17499 odwiedzin
8.12.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Opracowanie i praktyczna weryfikacja modelowych mechanizmów i struktur wspomagających procesy innowacyjne
Zadanie:
I.1.1. Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych
Kierownik zadania: dr Beata Poteralska 

Celem zadania było opracowanie metod zarządzania dynamicznie zmieniającą się wiedzą, a także modeli formalnych oraz algorytmicznych, jakościowych i ilościowych, przeznaczonych do komputerowego wspomagania prognozowania kierunków badawczych istotnych dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytutów technologicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Moduł modelowania procesów badań innowacyjnych; Moduł dekompozycji złożonych procesów badań innowacyjnych; Moduł bazy danych; Moduł prognoz ilościowych; Moduł prognoz jakościowych; Weryfikacja opracowanych modułów. W wyniku realizacji prac opracowano metodykę prognozowania kierunków badawczych w obszarze technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Kluczowe aspekty typowania przyszłościowych kierunków prac B+R, uwzględnione w metodyce obejmują:
Opracowana metodyka prognozowania kierunków badawczych przeznaczona jest do typowania kluczowych kierunków badań obejmujących priorytetowe i przyszłościowe technologie istotne dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytutów technologicznych, które powinny być uwzględnione w uruchamianych programach badawczych. Identyfikacja innowacyjnych technologii i kierunków badawczych wspomagana jest przez system informatyczny oraz system baz danych o procesach badań innowacyjnych.