11788 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój multifunkcjonalnych warstw hybrydowych o wysokich parametrach użytkowych i eksploatacyjnych
Zadanie:
II.1.1. Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich
Kierownik zadania: dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. ITeE-PIB 

Celem zadania było opracowanie modelowych technologii obróbki powierzchniowej dla wytwarzania multifunkcjonalnych warstw hybrydowych na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich, w tym magnezu, aluminium, tytanu, zwiększających odporność korozyjną i tribologiczną tych materiałów.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Założenia i koncepcja technologii wytwarzania funkcjonalnych warstw hybrydowych; Projekt rozwiązań materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Projekt rozwiązań materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Modele technologii wytwarzania warstw hybrydowych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Modele technologii wytwarzania warstw hybrydowych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Warstwy hybrydowe typu „warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD” wytworzone na wybranych elementach ze stali niskowęglowej i stopów lekkich; Warstwy hybrydowe wytworzone z udziałem procesów wieloźródłowych na wybranych elementach ze stali niskowęglowej i stopów lekkich; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD”; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych wytworzonych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu; Rozszerzenie możliwości aplikacyjnych w zakresie multifunkcjonalnych warstw hybrydowych wytwarzanych na stopach magnezu i stopach tytanu.
Opracowane rozwiązania materiałowe poddano badaniom w celu oceny ich właściwości materiałowych, badaniom odporności na zużycie ścierne i erozyjne oraz badaniom odporności korozyjnej. Przeprowadzono analizę właściwości opracowanych rozwiązań warstw hybrydowych i możliwości ich aplikacji. Opracowano modelowe technologie hybrydowej obróbki powierzchniowej oraz opracowano procedury ich praktycznego wykorzystania w oparciu o kontakty nawiązane z przemysłem.