11800 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój multifunkcjonalnych warstw hybrydowych o wysokich parametrach użytkowych i eksploatacyjnych
Zadanie:
II.1.2. Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne
Kierownik zadania: dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. ITeE-PIB 

Celem zadania było opracowanie modelowej technologii obróbki powierzchniowej wytwarzania warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne na stalach stopowych do pracy na gorąco.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Założenia i koncepcja technologii; Projekt rozwiązań materiałowych i technologicznych warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne; Modelowe technologie warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne; Wytworzenie wybranych warstw hybrydowych na elementach ze stali stopowej do pracy na gorąco; Weryfikacja technologii modelowej na wybranych elementach użytkowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu.
Zaprojektowano warstwę hybrydową o strukturze „Fe(N) / Cr / (CrN-AlCrN)multinano / AlCrTiN”, zwiększającą odporność na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz intensywne tarcie narzędzi i elementów maszyn ze stali do pracy na gorąco. Opracowano modelową technologię inżynierii powierzchni umożliwiającą wytwarzanie zaprojektowanej warstwy hybrydowej na powierzchni matryc kuźniczych ze stali WLV. Wykonano partię próbną matryc kuźniczych, którą poddano przemysłowym testom weryfikacyjnym. Wykazano 3.5 krotny wzrost trwałości matryc kuźniczych pokrytych warstwą hybrydową „Fe(N) / Cr / (CrN-AlCrN)multinano / AlCrTiN”, w stosunku do matryc standardowych.