11741 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój nowoczesnych hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej
Zadanie:
II.2.1. Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej
Kierownik zadania: dr hab. inż. Jerzy Smolik, prof. ITeE-PIB 

Celem zadania było opracowanie modelowych hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych oraz procesów wieloźródłowych, dedykowanych do zastosowań specjalnych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja i założenia; Projekt rozwiązań materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Projekt rozwiązań materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Modelowe rozwiązania technologiczne wytwarzania warstw hybrydowych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Modelowe rozwiązania wieloźródłowych technologii wytwarzania warstw hybrydowych; Wybór i wytworzenie wybranych warstw hybrydowych typu „warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD” na elementach użytkowych przeznaczonych do testów weryfikacyjnych; Wybór i wytworzenie wybranych warstw hybrydowych z wykorzystaniem technologii wieloźródłowych na elementach użytkowych przeznaczonych do testów weryfikacyjnych; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych typu „warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD”; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych wytworzonych z wykorzystaniem technologii wieloźródłowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu; Wyniki badań materiałowych warstw hybrydowych na bazie powłok DLC - diamond like carbon oraz powłok węglowych wzbogacanych metalami np. Cr-DLC.
Opracowane warstwy hybrydowe poddano badaniom ich właściwości materiałowych, badaniom odporności na zużycie ścierne i zużycie erozyjne oraz badaniom odporności korozyjnej. Przeprowadzono analizę właściwości opracowanych rozwiązań warstw hybrydowych i możliwości ich aplikacji.
Opracowano modelowe technologie hybrydowej obróbki powierzchniowej istotnie obniżające współczynnik tarcia w procesach wyciskania aluminium oraz kucia odkuwek mosiężnych, a także zwiększających odporność cieplną i tribologiczną krystalizatorów grafitowych w procesie odlewania miedzi.