17484 odwiedzin
8.12.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój nowoczesnych hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej
Zadanie:
II.2.3. Opracowanie i weryfikacja systemu oceny powłok przeciwzużyciowych na elementy wysokoobciążonych węzłów tarcia
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek 

Celem zadania było opracowanie systemu oceny twardych cienkich powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych przeznaczonych na smarowane, wysokoobciążone elementy węzłów tarcia.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu oceny powłok; Właściwości fizykomechaniczne wybranych powłok; Właściwości tribologiczne modelowych węzłów tarcia z powłokami; Właściwości tribologiczne komponentów węzłów tarcia z powłokami; Modelowy system oceny powłok; System oceny zweryfikowany w warunkach przemysłowych.
W opracowanej koncepcji systemu oceny powłok uwzględniono wyniki przeprowadzonego studium stanu wiedzy w obszarze inżynierii powierzchni, inżynierii materiałowej oraz tribologii, z punktu widzenia możliwości zastosowania cienkich, twardych powłok w wysokoobciążonym, skoncentrowanym styku smarowanym. Opracowano metodykę kompleksowego badania właściwości fizykochemicznych i mechanicznych powłok z zastosowaniem specjalizowanych metod i aparatury pomiarowej.
Opracowano metody wyznaczania właściwości tribologicznych modelowych węzłów tarcia z powłokami. Opracowano unikatową autorską „metodę badań zacierania szokowego powłok” z wykorzystaniem testowej przekładni zębatej oraz metodę badania powierzchniowej trwałości kół z powłokami. Przyjęto kryteria zacierania i pittingu powierzchni kół zębatych oraz opracowano algorytm obliczeniowy trwałości powierzchniowej. Opracowano kompleksowy modelowy system oceny powłok do zastosowania w wysokoobciążonym, smarowanym styku skoncentrowanym.
Weryfikację opracowanego systemu przeprowadzono podczas badań powłok w przekładniach eksploatowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz podczas badań powłok w górniczych przekładniach zębatych w warunkach przemysłowych.
Wynikiem realizacji zadania jest zweryfikowana w warunkach przemysłowych metodyka badania cienkich powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych przeznaczonych na smarowane wysokoobciążone elementy węzłów tarcia.