11792 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój układów sterowania i automatyki oraz systemów informatycznego wspomagania procesów eksploatacji i wytwarzania
Zadanie:
II.3.1. Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastosowaniem technologii teleinformatycznych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Majcher 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie modelowego systemu sterowania sieciowego (NCS) grupą urządzeń traktowanych jako podsystemy czasu rzeczywistego.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Modele symulacyjne podsystemów czasu rzeczywistego będących węzłami sieci; Model symulacyjny systemu; Baza danych do obsługi zadań gromadzenia danych w systemie; Zestawiony modelowy system wykorzystujący przełączaną sieć Ethernet; Algorytmy i procedury zarządzania podsystemami węzłów sieci; Zweryfikowany modelowy system sterowania sieciowego grupą urządzeń testujących.
W ramach zadania opracowano model symulacyjny systemu sterowania sieciowego. Dla modelu opracowano autorski algorytm synchronizacji zdarzeń w systemie. Model wykonano z wykorzystaniem pakietu LabView (National Instruments) w środowisku Windows. Zaproponowana struktura modelu umożliwia zastosowanie jego elementów w rzeczywistym systemie NCS wykorzystującym technologię OPC i różne protokoły komunikacyjne. Rozwiązania modelowe wykorzystano praktycznie w systemie sterowania zawierającym sterowniki PLC różnych typów, z komunikacją TCP/IP. Opracowane rozwiązania zweryfikowano w trzech aplikacjach dotyczących: stanowiska do testowania odporności na udary mechaniczne, linii technologicznej do montażu dokumentów z układami identyfikacji radiowej, stanowiska technologicznego do realizacji procesów plazmowych.
Wynikiem końcowym realizacji zadania jest, zweryfikowany system sterowania sieciowego (NCS, Network Control System) z obsługą zdarzeń umożliwiający sterowanie zestawem urządzeń badawczych lub testujących z wykorzystaniem jednego węzła nadrzędnego.