11808 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój układów sterowania i automatyki oraz systemów informatycznego wspomagania procesów eksploatacji i wytwarzania
Zadanie:
II.3.2. Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych
Kierownik zadania: mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie hybrydowych systemów sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja hybrydowego systemu sterowania; Modelowe regulatory rozmyte; Moduł algorytmów predykcji stanów systemu sterownika; Moduł poszukiwania modelu na podstawie danych pomiarowych; Moduł komunikacji; Hybrydowy system sterowania w wersji modelowej; Weryfikacja.
W wyniku realizacji prac opracowano koncepcję hybrydowego systemu sterowania wybranymi procesami technologicznymi z obszaru inżynierii powierzchni. Na podstawie założeń merytorycznych i technicznych opracowano strukturę hybrydowego systemu sterowania oraz opracowano i zaimplementowano modelowe bazy danych do przechowywania informacji o procesie sterowania oraz informacji niezbędnych do diagnostyki. Opracowano procedury informatyczne do identyfikacji modelu sterowania na podstawie danych pomiarowych pozyskiwanych z urządzeń o dużej inercji (bezwładności) czasowej, zaimplementowano i zweryfikowano opracowane modele dla wybranych urządzeń technologicznych. Opracowano algorytmy akwizycji danych w hybrydowym systemie sterowania o rozbudowanej rozproszonej architekturze poziomej i pionowej. Zaimplementowano modelowy hybrydowy system sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych, który zweryfikowano na rzeczywistym obiekcie technicznym, tzn., piecu do azotowania gazowego. Przeprowadzono badania adekwatności i testowe modelowych hybrydowych systemów sterowania, wykonano dokumentację techniczną.