11746 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój układów sterowania i automatyki oraz systemów informatycznego wspomagania procesów eksploatacji i wytwarzania
Zadanie:
II.3.3. Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych procesów technologicznych
Kierownik zadania: dr Tomasz Wójcicki 

Celem zadania było opracowanie metodyki budowy tematycznych baz wiedzy oraz systemów ekspertowych wspomagających symulacje komputerowe dla potrzeb projektowania złożonych, wieloetapowych lub hybrydowych procesów technologicznych oraz podejmowania decyzji o wyborze technologii.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja baz wiedzy i systemów ekspertowych; Moduł dyskretyzacji; Moduł automatyzacji generowania i weryfikacji baz wiedzy; Moduł wnioskowania, Moduł symulacji; Weryfikacja; Optymalizacja baz wiedzy.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki analizy stanu wiedzy i techniki oraz rezultaty badań empirycznych. Wymagania funkcjonalne dla zaproponowanych rozwiązań zidentyfikowano poprzez szczegółową analizę potrzeb. Przyjęto, że wymagania funkcjonalne można zaklasyfikować do następujących obszarów: pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o procesach technologicznych, analiza, interpretacja i objaśnianie zgromadzonych danych, wykorzystanie danych do budowy modeli symulacyjnych, optymalizacja lub polioptymalizacja procesów technologicznych.
Zaprojektowano struktury baz wiedzy umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie informacji, metodykę odwzorowania i dekompozycji złożonych procesów technologicznych z obszaru inżynierii warstw wierzchnich i procesów diagnostycznych wykorzystujących inspekcję optyczną, oryginalne modele formalne i heurystyczne, przeznaczone do prowadzenia wnioskowania oraz modele do predykcji właściwości konstytuowanych warstw wierzchnich w procesach azotowania gazowego oraz procesach hybrydowych obejmujących azotowanie i PVD.
Opracowano system ekspertowy do wspomagania diagnostyki wad powierzchniowych łożysk tocznych zintegrowany z oprogramowaniem symulacyjnym, a także szkieletowy system ekspertowy, zintegrowany z bazami wiedzy i modułem symulacyjnym, do wspomagania projektowania technologii konstytuowania warstw wierzchnich.