11797 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Opracowanie i praktyczna weryfikacja modelowych mechanizmów i struktur wspomagających procesy innowacyjne
Zadanie:
I.1.2. Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
Kierownik zadania: dr Joanna Łabędzka 

Celem zadania było opracowanie i implementacja platformy informatycznej umożliwiającej przepływ informacji oraz fuzję i współdzielenie zasobów cyfrowych dla zarządzania wirtualną organizacją, wspomagającą narzędziami informatycznymi procesy transformacji wiedzy i transferu technologii.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Moduł administracji organizacją; Moduł komunikacji; Moduł agregacji danych; Moduł fuzji baz wiedzy; Moduł wyszukiwania danych; Repozytorium dokumentów; Moduł zarządzania treścią; Moduł analiz danych; Moduł odkrywania wiedzy; Moduł bezpieczeństwa. W wyniku realizacji prac zaprojektowano i zaimplementowano Platformę informatyczną PINF oferującą dostęp do tematycznych baz wiedzy oraz aplikacji informatycznych. Bazy wiedzy są zorientowane na propagowanie informacji w zakresie innowacyjności, m.in. formy finansowania projektów innowacyjnych, funkcjonujące wyszukiwarki naukowe i bazy serwisów naukowych. Aplikacje informatyczne w ramach Platformy PINF są dedykowane do wspomagania pracy interdyscyplinarnych zespołów (nauki + biznes) w rozwiązywaniu zagadnień ukierunkowanych, między innymi na kreowanie pomysłów i koncepcji innowacyjnych rozwiązań, projektowanie innowacji, badania rynkowe, badanie i zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych, badania marketingowe, zarządzanie realizacją i ewaluacją projektów, upowszechnianie opracowanych produktów i technologii, obsługę czasopism naukowych, prowadzenie wideokonferencji.
Narzędzie informatyczne umożliwia efektywne komunikowanie się, publikowanie i przetwarzanie informacji w zakresie innowacyjności z wykorzystaniem udostępnianych zasobów informacyjnych. Platforma PINF wspomagająca funkcjonowanie organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań do gospodarki charakteryzuje się otwartą, modułową strukturą umożliwiającą modyfikację i dostosowanie narzędzia do aktualnych potrzeb.