11785 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój metod i systemów monitorowania procesów i kontroli jakości w produkcji
Zadanie:
II.5.1. Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji
Kierownik zadania: mgr inż. Piotr Czajka 


Celem zadania było opracowanie systemu hybrydowego do kontroli jakości w produkcji z wykorzystaniem połączonych metod optoelektronicznych umożliwiających inspekcję w paśmie widzialnym i podczerwieni.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu; Hybrydowa metoda inspekcji; Moduł wizyjny systemu i mechatroniczne moduły wykonawcze; Oprogramowanie systemu; Hybrydowy system kontroli jakości w wersji modelowej; Hybrydowy system kontroli jakości w wersji prototypowej.
Opracowano stanowisko eksperymentalne, na którym przeprowadzono badania modelowe. Na podstawie wyników badań opracowano hybrydową metodę inspekcji. Metoda umożliwia jednoczesną kontrolę wizyjną badanych obiektów w paśmie widzialnym i podczerwieni. Informacja pochodząca z obu torów wizyjnych jest przetwarzana i analizowana w celu zwiększenia efektywności procesu inspekcji. Wykorzystując projektowanie komputerowe opracowano konstrukcję modułu wizyjnego systemu wraz z układem oświetleniowym i systemem promienników podczerwieni do pobudzeń cieplnych. W projekcie uwzględniono modułową strukturę systemu optomechatronicznego oraz możliwość jego rekonfiguracji.
Opracowano strukturę sprzętową systemu sterowania i strukturę informatyczną systemu. Oprogramowanie umożliwia sterowanie całym procesem inspekcji oraz akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów pochodzących z dwóch torów wizyjnych. Do analizy obrazów zastosowano opracowane oryginalne filtry i algorytmy porównywania obrazów z wzorcami w bazie danych. Wykonany hybrydowy system kontroli jakości w wersji modelowej został poddany badaniom weryfikacyjnym w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych warunkach pracy. Na podstawie wyników badań wykonano wersję prototypową hybrydowego systemu kontroli jakości. Uzyskany poziom rozwiązania końcowego jest zgodny z zaplanowanym.