17470 odwiedzin
8.12.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod i aparatury do identyfikowania procesów destrukcji materiałów i systemów technicznych
Zadanie:
III.1.2. Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
Kierownik zadania: mgr inż. Jan Wulczyński 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie prototypu urządzenia badawczego oraz opracowanie metody łącznego wyznaczania odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie nowoczesnych materiałów.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Model fizyczny urządzenia; Projekt prototypu urządzenia badawczego umożliwiający podjęcie produkcji; Zweryfikowany prototyp; Zweryfikowana metodyka badawcza; Materiały promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Opracowano autorską metodę i urządzenie do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych. Metoda i urządzenie badawcze służą do wyznaczenia właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych oraz zgranulowanych minerałów, które to właściwości ujawniają się w trakcie ich wzajemnego oddziaływania w węźle tarcia o specyficznych cechach konstrukcyjnych.
Zasadniczą częścią urządzenia badawczego jest węzeł tarcia. Jest on oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, decydującym o innowacyjnym charakterze urządzenia badawczego. Głowica badawcza, łącznie z opracowanym oprzyrządowaniem kontrolującym aktualne obciążenie oraz napędem i oprzyrządowaniem pomiarowo-rejestrującym, pozwala na wyznaczenie następujących własności: odporności na zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych warstw wierzchnich w kontakcie ze ścierniwem mineralnym, odporności na kruche pękanie twardych materiałów stosowanych na ostrza narzędzi, w szczególności węglików spiekanych stosowanych na narzędzia do wiercenia i urabiania skał, ścierności i kruszalności zgranulowanych minerałów w kontakcie z dowolnym materiałem konstrukcyjnym, kąta tarcia statycznego i kinetycznego oraz kohezję wewnątrz zgranulowanej warstwy minerału.