11803 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych
Zadanie:
III.3.1.   Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Majcher 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie wielowariantowego urządzenia do badań wytrzymałościowych w zakresie normatywnej próby pełzania w podwyższonych temperaturach oraz innych indywidualnie programowanych prób wytrzymałościowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Wielosekcyjna komora grzewcza z zaawansowanym układem regulacji temperatury; Modelowe urządzenie zawierające podzespoły mechaniczne i część sprzętową systemu sterowania; Układ regulacji siły z silnikiem synchronicznym; Oprogramowanie systemu sterowania; Oprogramowanie do zbierania i analizy danych pomiarowych; Zweryfikowany prototyp urządzenia.
Komora grzewcza urządzenia opracowana została jako samodzielne urządzenie, do ewentualnego wykorzystania także w innej aparaturze badawczej. Zastosowane w niej metody zaawansowanej regulacji adaptacyjnej pozwoliły uzyskać parametry przewyższające klasyczne rozwiązania. Komora współpracuje z systemem sterowania urządzenia poprzez cyfrowy interfejs wykorzystujący standardowy, przemysłowy protokół transmisji danych. Obsługa programowa urządzenia pozwala na korzystanie z bazy danych pomiarowych, w której gromadzone są informacje o wykonach testach oraz bazy danych materiałów, która zawiera kompletne zestawy parametrów materiałowych (w tym także wyniki prób pełzania pochodzące z urządzenia) mogące służyć do przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych. Opracowana metoda programowania testów badawczych zapewnia łatwą obsługę urządzenia i automatyczną realizację normatywnych testów pełzania oraz testów zaprojektowanych samodzielnie.
Wynikiem końcowym realizacji zadania jest zweryfikowane urządzenie badawczo-testowe do prowadzenia prób pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu oraz dedykowanych testów materiałowych wykorzystujących programowalne zmiany temperatur i naprężeń.