11722 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych
Zadanie:
III.3.3.  Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych
Kierownik zadania: dr inż. Jacek Wojutyński 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie zespołu urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych dla mebli oraz materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim i budowlanym.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcje urządzeń; Moduły konstrukcyjne urządzeń; Moduły zasilania i pomiarów; Moduły sterowania; Moduły akwizycji wyników pomiarów; Moduły zdalnego monitorowania pracy urządzeń; Weryfikacja prototypowych urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych.
Założono, że do konstruowania specjalizowanych urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych będzie preferowane podejście modułowe, dlatego urządzenie zbudowano z odrębnych modułów regulujących parametry środowiska procesowego. Do realizacji wybrano moduły, które pozwalają na przeprowadzenie badań w zakresie ok. 95% norm, dotyczących badania mebli. Opracowano i wykonano: Moduł do realizacji nacisków pionowych; Moduł do realizacji nacisków poziomych; Moduł do realizacji uderzeń pionowych; Moduł do realizacji uderzeń poziomych.
Wynikiem końcowym zadania są zweryfikowane moduły konstrukcyjne do budowy urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych.