11769 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych
Zadanie:
III.3.4.  Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
Kierownik zadania: dr inż. Jacek Wojutyński 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie zestawu urządzeń umożliwiających precyzyjne sterowanie charakterystykami środowiska procesowego, w którym prowadzone są nietypowe badania atestacyjne.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Moduł regulacji temperatury i wilgotności; Moduł regulacji ciśnienia i atmosfery; Moduł sterownika nadrzędnego; Moduł sieciowych procedur monitorowania i sterowania procesem badawczym; Oprogramowanie komputerowe; Weryfikacja opracowanych urządzeń.
Urządzenie zbudowano z modułów regulujących parametry środowiska procesowego takich, jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, skład atmosfery, siły naprężające, itp.
Wykorzystując metody projektowania komputerowego oraz opracowane moduły regulacji parametrów klimatu opracowano i wykonano modelową komorę do badania emisji formaldehydu, modelową komorę do badań ciśnieniowych oraz modelową komorę do badania emisji VOC z wyrobów budowlanych metodą małej komory wg normy PN-EN ISO 16000-10.
Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana aparatura badawcza do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego.