17489 odwiedzin
8.12.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Rozwój aparatury do badań materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów oraz diagnostyki procesów technologicznych
Zadanie:
III.4.2. Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
Kierownik zadania: dr inż. Jan Przybylski 

Celem zadania było opracowanie stanowisk badawczych pozwalających na badania diagnostyczne nowych rozwiązań w dziedzinie technologii próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej. Stanowiska badawcze przeznaczone są do prowadzenia procesów PVD, w tym również technologii typu „Duplex”.
Prace B+R zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Model koncepcyjny stanowiska diagnostycznego; System wytwarzania próżni technologicznej; System sterowania i wytwarzania atmosfery roboczej; System wytwarzania plazmy z wykorzystaniem źródeł łukowych; System wytwarzania plazmy z wykorzystaniem źródeł magnetronowych; Modułowy otwarty system sterowania procesem technologicznym.
Zadania badawcze zrealizowano wykorzystując opracowany model obiektowy wyposażenia sprzętowego do realizacji plazmowo-próżniowych procesów inżynierii materiałowej, uwzględniający nowe rozwiązania technologiczne procesów PVD. Efektem zrealizowanych prac jest modułowe stanowisko przeznaczone do prowadzenia różnorodnych technologii PVD wykorzystywanych w inżynierii materiałowej w tym takich procesów jak: obróbki dyfuzyjne, napylanie z użyciem łukowych oraz magnetronowych źródeł plazmy. Dzięki zaimplementowaniu w stanowiskach możliwości prowadzenia procesów z wykorzystaniem wyładowania jarzeniowego, uzyskano możliwość prowadzenia w tych urządzeniach procesów technologicznych typu „Duplex”.