8876 odwiedzin
16.8.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój unikatowych, specjalizowanych urządzeń technologicznych oraz modułów wykonawczych
Zadanie:
III.5.2. Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju
Kierownik zadania: mgr inż. Mariusz Siczek 

Celem zadania było opracowanie systemu wirtualnej aparatury badawczej do badań właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Prace B+R zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zadania obejmującymł następujące kamienie milowe: Koncepcja wirtualnej aparatury badawczej; Moduły konstrukcji mechanicznej; Moduły pomiarów i zasilania; Moduły akwizycji pomiarów sterowania; Moduły przetwarzania pozyskanych danych empirycznych do symulacji pracy aparatury badawczej; Moduły zdalnej komunikacji pomiędzy operatorem a aparaturą; Moduł testowania aparatury; Wirtualna aparatura dydaktyczna do fotowoltaiki; Wirtualna aparatura dydaktyczna do sterowania inteligentnym budynkiem.
Zadania te zostały zrealizowane na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej rozwiązań wykorzystywanych w dydaktyce oraz dotyczących wykorzystania unikatowej aparatury laboratoryjnej w kształceniu na odległość.
Doświadczenia praktyczne uzyskane w ramach weryfikacji opracowanych i zaimplementowanych rozwiązań jednoznacznie wskazują, że wirtualne przyrządy pomiarowe mogą być szeroko wykorzystywane na potrzeby dydaktyczne w laboratoriach o zdalnym dostępie.