11789 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Opracowanie dedykowanej metodyki transformacji wyników badań naukowych oraz specjalizowanych procedur transferu rozwiązań innowacyjnych do zastosowań praktycznych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych
Zadanie:
I.2.2. Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Zbrowski 

Celem zadania było opracowanie systemu wspomagania zarządzania procesami: projektowania, realizacji i weryfikacji prototypowych rozwiązań obiektów technicznych lub procesów technologicznych oraz wytwarzania i badania wyrobów jednostkowych i serii próbnych innowacyjnych produktów.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Modele procesów projektowania, wytwarzania i badania prototypów i jednostkowych, unikatowych obiektów technicznych; Moduł planowania i monitorowania projektowania; Moduł planowania i monitorowania wytwarzania; Moduł planowania i monitorowania badania rozwiązań prototypowych; Moduł planowania i monitorowania procesu opracowywania i badania serii próbnych; Zintegrowany system wspomagania zarządzania procesami projektowania, wytwarzania i weryfikacji rozwiązań prototypowych; Rezultaty z testowania systemu w ITeE – PIB w Radomiu; Zweryfikowany system wspomagania zarządzania procesami projektowania, wytwarzania i weryfikacji rozwiązań prototypowych; Wykonanie badań prototypowego systemu do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemu do testowania siłowników elektromechanicznych; Wykonanie badań prototypowego systemu do badania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożyskowych oraz systemu do kontroli montażu uszczelek łożyskowych; Wykonanie badań prototypowego systemu do mycia złożeń łożyskowych oraz udoskonalenie reguł i procedur systemu badań.
W realizacji zadań wykorzystano tradycyjne i adaptacyjne metody zarządzania projektami w odniesieniu do specyfiki procesów projektowania, wytwarzania i badania jednostkowych i unikatowych rozwiązań charakteryzujących się trudnym do odgórnego ustalenia przebiegiem operacji i realizowanych działań. Uzyskane rezultaty umożliwiają zarządzanie procesem prototypowania z uwzględnieniem dynamiki i zmienności parametrów produkcji jednostkowej.