8909 odwiedzin
16.8.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.2.1. Ekologiczne ciecze eksploatacyjne na bazie komponentów naturalnych i syntetycznych
Kierownik zadania: dr inż. Elzbieta Rogoś 

Celem zadania było opracowanie nowej generacji cieczy chłodząco-smarujących na bazie odpadowych produktów roślinnych i estrów syntetycznych oraz technologii ich wytwarzania i eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Technologia wytwarzania składników bazowych; Skład chemiczny kompozycji cieczy obróbkowych; Technologia wytwarzania cieczy obróbkowych; Technologia eksploatacji cieczy obróbkowych.
Kluczowym etapem zrealizowanego zadania było opracowanie składu chemicznego dwóch pakietów cieczy chłodząco-smarujących, dla których bazę stanowiły: chemicznie oczyszczona frakcja glicerynowa z produkcji biodiesla oraz mieszanina oksyetylatu cardanolu z adypinianem diizooktylowym. Opracowano metodę oczyszczania frakcji glicerynowej oraz oksyetylacji cardanolu, a także określono niezbędny zakres modyfikacji właściwości baz w celu umożliwienia wytworzenia komponowanych cieczy. Zasadniczą część pracy stanowiły badania efektywności działania dodatków funkcjonalnych w poszczególnych bazach w aspekcie normatywnych i eksploatacyjnych wymagań stawianych cieczom chłodząco-smarującym, opracowanie składu chemicznego cieczy oraz określenie ich przydatności eksploatacyjnej i oddziaływania na środowisko.
W efekcie opracowano modelową technologię wytwarzania cieczy chłodząco-smarujących: doboru surowców, urządzeń niezbędnych do wytworzenia cieczy, parametrów procesu wytwarzania oraz kontroli jakości finalnych produktów.
Opracowano także wieloetapową technologię cyklicznej zmiany składu chemicznego cieczy chłodząco-smarującej w celu zapobiegania adaptacji do środowiska cieczy rozwijających się w nich mikroorganizmów i przeciwdziałania w ten sposób jej degradacji, obejmującej monitorowanie kluczowych właściwości cieczy podczas eksploatacji, systematyczne uzdatnianie cieczy, sposób wymiany cieczy oraz wytyczne dotyczące utylizacji zużytych cieczy.