11747 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.2.2. Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych
Kierownik zadania: dr inż. Jolanta Drabik 

Celem zadania było opracowanie przyjaznych dla ekosystemu plastycznych materiałów smarowych z wykorzystaniem nietoksycznych i biodegradowalnych baz olejowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Opracowanie teoretycznych podstaw doboru materiałów smarowych; Koncepcja komponowania nietoksycznych, biodegradowalnych materiałów smarowych; Projekt technologii wytwarzania materiałów smarowych; System kompleksowej oceny specjalistycznych materiałów smarowych; Pilotażowe partie nietoksycznych, biodegradowalnych, specjalnych smarów plastycznych; Modelowa technologia wytwarzania nietoksycznych, biodegradowalnych, specjalnych smarów plastycznych.
Kluczowym zagadnieniem był dobór głównego składnika smarów plastycznych, którym jest olej bazowy. Zastosowanie głęboko rafinowanych olejów pochodzenia naftowego oraz olejów syntetycznych Grupy IV i V według klasyfikacji API (Amerykański Instytut Naftowy) umożliwiło uzyskanie krajowych, ekologicznych środków smarowych, które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.
Ponadto, przeprowadzono prace badawcze, których efekt stanowiły:
- sposób wytwarzania specjalistycznych materiałów smarowych dwoma różnymi metodami, uzależnionymi od właściwościami składników, używanych do wytwarzania smaru;
- receptury specjalistycznych materiałów smarowych;
- wytyczne technologii wytwarzania dwóch rodzajów smarów plastycznych: litowego kompleksowego oraz silikonowego;
- metody kompleksowej oceny wytworzonych smarów plastycznych w aspekcie technologicznym, eksploatacyjnym i ekologicznym.
Efektem końcowym realizacji zadania było opracowanie smarów plastycznych dla przemysłu spożywczego, w szczególności neutralnego fizjologicznie wielofunkcyjnego smaru plastycznego przeznaczonego do maszyn przemysłu cukierniczego oraz silikonowego smaru plastycznego do wysokotemperaturowych zastosowań oraz modelowej technologii ich wytwarzania.