17481 odwiedzin
8.12.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.2.3. Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi
Kierownik zadania: dr inż. Monika Makowska 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie partii próbnych specjalistycznych ekologicznych olejów smarowych, przeznaczonych do stosowania w węzłach kinematycznych, zawierających elementy ceramiczne lub elementy stalowe pokryte cienkimi, twardymi powłokami ceramicznymi.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Modele zjawisk fizykochemicznych na ceramicznych powierzchniach tarcia; Eksperymentalnie zweryfikowane modele zjawisk fizykochemicznych na ceramicznych powierzchniach tarcia; Szczegółowa koncepcja smarowania węzłów tarcia z twardymi powłokami ceramicznymi; Modelowe pakiety dodatków funkcjonalnych; Zweryfikowane właściwości tribologiczne opracowanych kompozycji smarowych; Zoptymalizowane właściwości fizykochemicznych i ekologicznych kompozycji smarowych; Wytyczne technologii wytwarzania olejów smarowych do węzłów z elementami ceramicznymi; Zbadane właściwości fizykochemiczne i użytkowe płynów eksploatacyjnych wytworzonych z użyciem metabolitów uzyskanych z alg; Wytyczne technologii wytwarzania materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem tri glicerydów uzyskanych z alg.
Opracowano skład kompozycji, stanowiącej pakiet dodatków smarnych przeznaczony do użycia w olejach smarowych stosowanych w węzłach tarcia, w skład których wchodzą elementy pokryte cienkimi, twardymi powłokami niskotarciowymi oraz opracowano kompozycje smarowe, charakteryzujące się najkorzystniejszymi wartościami kluczowych parametrów smarnych, tj. działania przeciwzużyciowego, przeciwzatarciowego oraz przeciwpittingowego. Wyniki prac umożliwiły sformułowanie wytycznych technologii wytwarzania olejów do smarowania elementów z powłokami niskotarciowymi.
Ponadto, przeprowadzono prace badawcze dotyczące hodowli alg i metod separacji z nich pożądanych metabolitów, a także zbadano właściwości triglicerydów z alg w charakterze olejów bazowych oraz porównano je z olejami roślinnymi, naftowymi i syntetycznymi olejami podstawowymi.