17486 odwiedzin
8.12.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.2.4. Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych
Kierownik zadania: dr inż. Marian Grądkowski 

Celem zadania było opracowanie i zweryfikowanie technologii regeneracji, recyklingu oraz utylizacji wodnych cieczy technologicznych, stosowanych w procesach chemicznej obróbki powierzchni elementów metalowych, poddawanych naniesieniu powłok i warstw uszlachetniających oraz zużytych kwaśnych i alkalicznych kąpieli myjących.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja technologii oszczędnej eksploatacji wodnych cieczy technologicznych; Modele procesów filtracji wybranych wodnych cieczy technologicznych; Stanowisko laboratoryjne do badania procesów filtracji; Modelowa technologia regeneracji wodnych cieczy technologicznych; Moduły urządzenia do regeneracji wybranych wodnych cieczy technologicznych; Prototyp modułowego urządzenia do regeneracji i recyklingu wodnych cieczy technologicznych; System kontrolno-pomiarowy urządzenia do regeneracji i recyklingu wodnych cieczy technologicznych; Technologia regeneracji, recyklingu i utylizacji wodnych cieczy technologicznych; Metoda kształtowania właściwości antybiofolingowych membran mikrofiltracyjnych; Zweryfikowane działanie antybiofolingowego membran mikrofiltracyjnych względem modelowej wodnej cieczy technologicznej.
Opracowano i zbudowano dwie stacje membranowe: stanowisko laboratoryjne, umożliwiające badanie podstawowych procesów mebranowych oraz modułową stację mebranową, przystosowaną do realizacji procesów membranowych w różnych punktach pracy i przy różnych granicach odcięcia. Stanowiska te umożliwiły opracowanie i zweryfikowanie technologii regeneracji, recyklingu i utylizacji wodnych cieczy technologicznych. Efektem realizacji zadania są demonstratory: mobilna stacja mikrofiltracji, uniwersalne stanowisko membranowe oraz modelowa technologia zamykania obiegów wody przy wytwarzaniu i eksploatacji wodnych cieczy technologicznych. Opracowano także sposób modyfikacji membran filtracyjnych umożliwiających ograniczenie zjawiska biofoulingu.