11802 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Systemy i metody zagospodarowania odpadowych materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.3.1. System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji
Kierownik zadania: dr inż. Jarosław Molenda 

Celem zadania było opracowanie systemu regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja realizacji zadania; Modelowe technologie regeneracji zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Modelowe technologie recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Projekt technologii regeneracji zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Projekt technologii recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Modelowy system regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji (skala laboratoryjna); Weryfikacja systemu regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji w skali półtechnicznej; Weryfikacja systemu regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji w warunkach przemysłowych; Modelowy system regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji.
Wykonano dwa stanowiska badawcze pozwalające na optymalizację parametrów procesu oczyszczania. Opracowano technologię regeneracji i recyklingu cieczy niskokrzepnących, na którą składają się operacje: sorpcja w kontaktorze stacjonarnym, filtracja wielostopniowa oraz dezynfekcja radiacyjna. Testy eksploatacyjne instalacji, przeprowadzone z wykorzystaniem rzeczywistej cieczy niskokrzepnącej, potwierdziły skuteczność regeneracji cieczy do poziomu parametrów użytkowych, umożliwiającego ponowne jej wykorzystanie.
Opracowano zestaw procedur analitycznych, pozwalających na monitorowanie jakości cieczy niskokrzepnących. Opracowane i wdrożone procedury analityczne stanowią ofertę skierowaną do przedsiębiorstw sektora MSP.