11744 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Systemy i metody zagospodarowania odpadowych materiałów eksploatacyjnych
Zadanie:
IV.3.2. Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych
Kierownik zadania: dr inż. Marian Grądkowski 

Celem zadania było opracowanie technologii recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności kompozytów z włóknami syntetycznymi i naturalnymi, pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych, w tym materiałów funkcjonalnych, izolacyjnych, pokryciowych i dekoracyjnych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Zidentyfikowane strumienie odpadów tekstylnych i tworzyw sztucznych z wyeksploatowanych obiektów technicznych; Sposób separacji materiałów włókienniczych i polimerowych z wyeksploatowanych obiektów technicznych; Modelowe technologie recyklingu materiałowego; Modelowe technologie wytwarzania materiałów warstwowych i porowatych; Modelowe technologie wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych; Modelowa metoda recyklingu energetycznego; Zweryfikowane obszary aplikacji przetworzonych odpadów i opracowanych prototypowych wyrobów.
Zasadniczym zagadnieniem realizowanego zadania było opracowanie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów separacji materiałów włókienniczych i polimerowych z wyeksploatowanych obiektów technicznych a następnie uzasadnionych technicznie metod segregacji wydzielonych materiałów. Rozwiązanie tych problemów umożliwiło opracowanie modelowych technologii recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego materiałów włókienniczych i kompozytów polimerowych odzyskanych z wyeksploatowanych obiektów technicznych. Istotnym efektem prac jest opracowanie technologii wytwarzania warstwowych materiałów użytkowych w drodze recyklingu materiałowego oraz izolacyjnych materiałów porowatych z odpadowych pianek.
Ponadto, opracowano prototypowe urządzenie do rozdrabniania i rozdzielania odpadowych materiałów polimerowych oraz kompozytowych, a także doświadczalną linię technologiczną do rozwłókniania tekstyliów funkcjonalnych.