8885 odwiedzin
16.8.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Rozwój technologii zagospodarowania odpadów pochodzenia naturalnego
Zadanie:
IV.4.1. Metody wykorzystania naturalnych surowców odpadowych do komponowania ekologicznych środków smarowych
Kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Siwiec 

Celem zadania było opracowanie ekologicznych, aktywnych tribologicznie dodatków uszlachetniających do biodegradowalnych olejów bazowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Wyizolowane substancje triboaktywne z surowców odpadowych; Zbadane właściwości fizykochemiczne i smarne wyizolowanych substancji; Zbadane właściwości eksploatacyjne modelowych kompozycji smarowych; Zweryfikowana skuteczność działania otrzymanych dodatków; Zidentyfikowana zależność pomiędzy aktywnymi tribologicznie dodatkami a mechanizmem ich działania w warunkach tarcia.
Kluczowym etapem komponowania ekologicznych środków smarowych na bazie olejów syntetycznych (poli-α-olefinowego, estrowego) było wyizolowanie substancji triboaktywnych z surowców odpadowych, pochodzących z rafinacji oleju rzepakowego oraz ich biochemiczna modyfikacja. Przeprowadzono prace B+R, efektem których są metody biotransformacji materiałów odpadowych z rafinacji olejów roślinnych do produktów o charakterze dodatków smarnych, weryfikacja skuteczności działania wytworzonych dodatków, opracowanie kryteriów ich oceny oraz określenie zależności pomiędzy ich strukturą chemiczną a mechanizmem działania. Rezultat zadania stanowi modelowa technologia wytwarzania ekologicznych dodatków uszlachetniających metodami biochemicznymi z naturalnych surowców odpadowych oraz wytworzona partia pilotażowa tych dodatków i kompozycje smarne z ich użyciem na bazie olejów syntetycznych.
Ponadto, w ramach zrealizowanych prac ustalono mechanizm triboaktywności wyizolowanych dodatków, a także zbadano właściwości kompozycji smarowych, skomponowanych z użyciem wyizolowanych dodatków w odniesieniu do stalowych węzłów tarcia.