11783 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Rozwój technologii zagospodarowania odpadów pochodzenia naturalnego
Zadanie:
IV.4.2. Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Stepień 

Celem zadania było opracowanie technologii współspalania paliw konwencjonalnych z wytypowanymi odpadowymi produktami organicznymi w kotłach energetycznych średniej i dużej mocy.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja energetycznego wykorzystania odpadów organicznych poprzez współspalanie z paliwami konwencjonalnymi; Modelowe stanowiska badawcze do badania procesów spalania wytypowanych odpadów organicznych; Projekty technologii współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi; Zweryfikowane technologie współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi w warunkach laboratoryjnych; Projekty modelowych technologii współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi; Zweryfikowane modelowe technologie współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi w warunkach przemysłowych; Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu.
Kluczowym etapem prac było opracowanie i zbudowanie dwóch stanowisk, umożliwiających badania procesów współspalania ciekłych oraz stałych paliw konwencjonalnych z ciekłymi lub stałymi odpadami organicznymi o znacznej energetyczności pochodzącymi z przetwórstwa spożywczego i przemysłowego. Stanowiska te umożliwiły zrealizowanie prac nad opracowaniem technologii współspalania odpadów ciekłych pochodzących z produkcji biopaliw z paliwami konwencjonalnymi oraz współspalania odpadów stałych pochodzących z przemysłu spożywczego z paliwami konwencjonalnymi. Opracowano wytyczne technologii współspalania paliw stałych (węgla) z ciekłymi odpadami, polegającej na nebulizacji cieczy w przestrzeni spalania paliwa stałego. Ponadto, przeprowadzono prace B+R, dotyczące współspalania paliw konwencjonalnych z paliwami uzyskanymi w wyniku toryfikacji różnorodnych odpadów organicznych.