11809 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Zastosowanie procesów biotechnologicznych w gospodarce odpadami eksploatacyjnymi i przemysłowymi
Zadanie:
IV.5.2. Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla technologii oczyszczania ścieków przemysłowych
Kierownik zadania: dr inż. Monika Makowska 

Celem zadania było opracowanie katalitycznych wypełnień bioreaktorów stosowanych do oczyszczania ścieków przemysłowych, zwłaszcza powstających podczas procesów technologicznych w zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Charakterystyki jakościowo-ilościowe wytypowanych ścieków; Koncepcja katalizy procesu oczyszczania ścieków; Technologia wytwarzania katalitycznych wypełnień bioreaktorów; Modelowe kształtki z tworzyw sztucznych zawierających katalizatory; Parametry procesu oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem opracowanych wypełnień katalitycznych; Zweryfikowany w skali półtechnicznej proces katalitycznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem opracowanych wypełnień; Charakterystyki fizykochemiczne oczyszczonych ścieków przemysłowych i powstającego biogazu; Opracowanie charakterystyk fizykochemicznych oczyszczonych ścieków mleczarskich i powstającego biogazu w pełnym cyklu rocznym.
Opracowano innowacyjne magneto-aktywne wypełnienia bioreaktorów beztlenowych oraz zbadano jego właściwości, a także wpływ na efektywność redukcji biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT) oraz skład i wydajność powstającego biogazu. Elementy wypełnienia zostały wytworzone metodą wytłaczania mikroporującego, co pozwoliło na rozwinięcie ich powierzchni aktywnej. Innowacyjną cechą opracowanego wypełnienia jest obecność w ich strukturze katalizatorów metalicznych i aktywatorów magnetycznych.
Wyznaczono dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń, współczynniki szybkości biodegradacji substancji organicznych, warunki efektywnego działania katalizatorów, zidentyfikowano mechanizm oczyszczania ścieków mleczarskich z użyciem opracowanych katalizatorów, ustalono kluczowe parametry procesu technologicznego, wyznaczono zależności pomiędzy parametrami oczyszczania ścieków a jakością ścieków oczyszczonych i wartością energetyczną wytwarzanego biogazu.