8894 odwiedzin
16.8.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój metod i narzędzi komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych
Zadanie:
I.3.1. Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego
Kierownik zadania: dr Beata Belina 

Celem zadania było opracowanie kompleksowego systemu oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej oraz potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu; Klasyfikacja rozwiązań; Metoda oceny potencjału wdrożeniowego; Metoda oceny potencjału komercyjnego; Projekt systemu informatycznego Moduł oceny dojrzałości wdrożeniowej; Moduł oceny potencjału komercyjnego; Przetestowany i zweryfikowany system oceny potencjału wdrożeniowego i komercyjnego; Przeprowadzenie oceny ex post rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego z wykorzystaniem kompleksowego systemu oceny.
Opracowano i praktycznie zweryfikowano metody monitorowania etapów rozwoju nowego produktu oraz stopnia przygotowania transferu rozwiązań innowacyjnych do gospodarki, w tym metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej, metodę oceny potencjału komercyjnego, metodę oceny innowacyjności oraz system informatyczny wspomagający opracowane metody oceny, umożliwiający prowadzenie analiz porównawczych ocen uzyskiwanych na wcześniejszych etapach tworzenia rozwiązania.
Opracowane rozwiązanie ze względu na swoją uniwersalność, może znaleźć szerokie zastosowanie w ewaluacji wyników realizowanych prac naukowo-badawczych i oceny ich gotowości do zastosowań aplikacyjnych w gospodarce. Umożliwia wnikliwą analizę zaawansowania projektów B+R i stopnia przystosowania ich rezultatów do zastosowań praktycznych, w istotnym stopniu ograniczając ryzyko niepowodzenia przy wdrażaniu i komercjalizacji rozwiązań. Elastyczna struktura oprogramowania umożliwia jego modyfikację w ramach doskonalenia systemu i adaptacji do zastosowań specjalistycznych. Potwierdzają to przykłady zewnętrznych wdrożeń metody, w tym m.in. w sektorze MSP, czy Parku Przemysłowo-Technologicznym. Łącznie zrealizowano kilkadziesiąt procedur ewaluacyjnych z wykorzystaniem opracowanego systemu.