11806 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod, procedur i systemów w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Zadanie:
V.1.1. Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż obiektów technicznych
Kierownik zadania: dr inż. Tomasz Samborski 

Celem zadania był rozwój i doskonalenie zaawansowanych, inteligentnych systemów ppoż. obiektów technicznych, w szczególności opracowanie systemu obejmującego zestaw metod i procedur diagnostycznych oraz stanowisk do badania napędów elektromechanicznych i osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu wykorzystywanych w systemach automatyki pożarniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. w obiektach technicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcje modelowych systemów do badań napędów elektro-mechanicznych i badań osłon przeciwwietrznych; Struktura systemów pomiarowych; Dokumentacja konstrukcyjna stanowisk badawczych; Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych; Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu; Modelowe systemy do badań napędów elektromechanicznych i badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi realizowane były symulacje numeryczne. Analizy MES obejmowały wyznaczenie naprężeń dopuszczalnych w wybranych węzłach konstrukcyjnych, kinematyką i dynamiką ruchu układów obciążających. Analizie poddano również zjawiska cieplne i przepływowe związane z zakresem przewidywanych do realizacji wymuszeń środowiskowych wynikających z opracowanych metod badawczych. Wyniki analiz CFD pozwoliły na opracowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających optymalne wykorzystanie zastosowanych rozwiązań sprzętowych.
W ramach prac B+R, wykorzystując wyniki symulacji numerycznych opracowano konstrukcje stanowisk do badania napędów elektromechanicznych i osłon przeciwwietrznych. przeprowadzono badania weryfikacyjne na modelu rzeczywistym obejmujące m.in. przepływ powietrza i wymianę ciepła towarzyszące procedurom badawczym.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i programowych ukierunkowanych na poprawę poziomu technicznego i technologicznego wytworzonych stanowisk badawczych.