8875 odwiedzin
16.8.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod, procedur i systemów w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Zadanie:
V.1.2. Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach technologicznych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Zbrowski 

Celem zadania jest rozwój i doskonalenie zaawansowanych systemów technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach przemysłowych wykorzystujących substancje stwarzające zagrożenie środowiskowe i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja manipulatora; Dokumentacja mechatronicznych układów pozycjonujących; Oprogramowanie systemu; Manipulator w wersji modelowej; System wieloosiowego manipulatora automatyzującego proces obsługi urządzeń myjących i konserwujących elementy łożysk; Zweryfikowany system manipulatora.
Głównym modułem wykonawczym opracowanego rozwiązania jest wieloosiowy manipulator zaopatrzony w odpowiednie elementy chwytowe, przygotowany do automatycznej realizacji czynności obsługowych na stanowisku mycia i konserwacji łożysk tocznych wbudowanym w automatyczną linię produkcyjną. Manipulator jest programowany do pracy w przestrzeni roboczej stanowiska technologicznego. Jego pracy jest synchronizowany z ruchem linii technologicznej. Zastąpienie obsługi ręcznej zautomatyzowaną umożliwiają również zespoły i rozwiązania jednoznacznie pozycjonujące obrabiane elementy i identyfikujące stany innych modułów wykonawczych.
Modelowe układy wykonawcze zostały wstępnie skonfigurowane w warunkach laboratoryjnych, uruchomione i zweryfikowane pod względem poprawności funkcjonowania.
Wykonano modelowe laboratoryjne stanowisko symulujące rzeczywistą strukturę geometryczną i funkcjonalną stanowiska technologicznego, która została wykorzystana do badań systemu w warunkach laboratoryjnych i opracowania oprogramowania sterującego.
Badania weryfikacyjne opracowanego systemu przeprowadzono w rzeczywistych warunkach przemysłowych na linii montażu łożysk stożkowych w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Wyniki wykonanych prac i badań dowiodły, że system został prawidłowo zaprojektowany, wykonany spełnił wymagania, jakie zostały sformułowane.