8887 odwiedzin
16.8.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod, procedur i systemów w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Zadanie:
V.1.3. Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn
Kierownik zadania: mgr inż. Krzysztof Matecki 

Celem zadania był rozwój zaawansowanych metod i systemów technicznych wykrywania wewnętrznych wad materiałowych wywołujących niekontrolowaną i przyspieszoną eksploatacyjną degradację elementów maszyn.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja metody wykrywania wad wewnętrznych półfabrykatów metalowych; Projekt stanowiska do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych; System analizy danych; System sterowania; Stanowisko do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych; Modelowy system do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy defektoskopowych metod nieniszczących pod kątem stosowania w systemach kontroli masowej przyjęto jako metodę badawczą metodę prądów wirowych. Opracowano koncepcję modelowego systemu, jego strukturę sprzętową do prowadzenia badań wybraną metodą oraz koncepcję modelu eliminacji braków z zastosowaniem techniki defektoskopii nieniszczącej dla wytypowanego procesu produkcyjnego elementów łożysk tocznych. Na podstawie przyjętych założeń wykonano: projekt stanowiska, strukturę bazy danych zidentyfikowanych wad, system analizy danych, system sterowania oraz wersję modelową stanowiska. W ramach prac B+R przeprowadzono badania weryfikacyjne systemu detekcji, a następnie modelowego systemu do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych.
Badania weryfikacyjne prototypu urządzenia prowadzone w warunkach symulujących warunki przemysłowe panujące na linii produkcyjnej elementów łożysk tocznych potwierdziły osiągnięcie zaplanowanych parametrów funkcjonalnych i technicznych systemu. Wyniki badań pozwoliły na zweryfikowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających skuteczne wykorzystanie zastosowanych rozwiązań sprzętowych oraz na wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych i programowych ukierunkowanych na poprawę poziomu technicznego i technologicznego wytworzonego urządzenia.