11786 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod, procedur i systemów w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Zadanie:
V.1.4. Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji
Kierownik zadania: dr inż. Stanisław Kozioł 

Celem zadania był rozwój zaawansowanych systemów wentylacji ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego obiektów budowlanych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperatorów; Dokumentacja konstrukcyjna komór klimatycznych; Zestaw komór klimatycznych; System sterowania z platformą softwarową; Modelowy system do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperatorów stosowanych w nowoczesnych układach wentylacji.
Głównymi elementami opracowanego stanowiska pomiarowego są dwie szczelne, izolowane termicznie komory, których zadaniem jest stabilizacja parametrów termicznych i przepływowych strumieni powietrza „wewnętrznego” i „zewnętrznego” przepływającego przez badany wymiennik. Urządzeniem uzupełniającym system jest moduł do kontroli szczelności wewnętrznej i zewnętrznej.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi realizowane były symulacje numeryczne, których celem było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych parametrów pracy systemu. Analizie poddano procesy cieplne i przepływowe związane z zakresem i precyzyjną stabilizacją wymuszeń środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie i strumień powietrza). Wyniki analiz CFD prowadzonych z wykorzystaniem modeli wirtualnych pozwoliły na poprawę i weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Przeprowadzono badania weryfikacyjne systemu z wykorzystaniem rzeczywistych obiektów badawczych obejmujące przepływy strumieni powietrza, wymianę ciepła w modułach klimatyzacyjnych oraz stabilizację parametrów atmosfery. Uzyskane wyniki pozwoliły na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, programowych i proceduralnych oraz dostosowanie systemu do badań centrali wentylacyjnych o różnych konstrukcjach, sposobach sterowania i zabezpieczenia przed zalodzeniem.