11798 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i systemów technicznych zwiększających bezpieczeństwo środowiskowe
Zadanie:
V.2.1. Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali
Kierownik zadania: mgr inż. Andrzej Urbański 

Celem zadania było opracowanie technologii i urządzenia do utylizacji emulsyjnych cieczy obróbkowych stosowanych w procesach powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Technologia chemicznej destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych; Technologia elektrokoagulacji; Technologia uzdatniania wód poemulsyjnych; Technologia utylizacji cieczy obróbkowych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest technologia utylizacji emulsyjnych cieczy obróbkowych obejmująca destabilizację zużytych cieczy i rozdział na fazę wodną i olejową oraz uzdatnienie odzyskanych wód do postaci umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie.
Głównym etapem prac było opracowanie metody generowania składników koagulujących zapewniających skuteczną destabilizację cieczy obróbkowych. Wymagało to opracowania technologii rozdziału zużytych cieczy za pomocą chemicznych składników organicznych i nieorganicznych oraz metodą elektrolizy przy zastosowaniu wybranych elektrod i składników utleniających. Ponadto przeprowadzono prace badawcze, których efektem była technologia uzdatniania odzyskanej fazy wodnej wykorzystująca proces filtracji i napowietrzania.
Równolegle z pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi technologii prowadzono prace projektowo-konstrukcyjne ukierunkowane na opracowanie dokumentacji technicznej i zbudowanie urządzenia do utylizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych. Moduły urządzenia umożliwiają realizację najbardziej efektywnej technologii destabilizacji cieczy i uzdatniania wód poemulsyjnych. Urządzenie wykorzystano do przeprowadzenia badań weryfikacyjnych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych urządzenia oraz zmian technologicznych umożliwiających uzyskanie wysokiej jakości uzdatnionych wód.