11779 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój specjalizowanych systemów monitorowania i diagnozowania stanu bezpieczeństwa urządzeń i obiektów technicznych
Zadanie:
V.3.2. Inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych w obiektach technicznych
Kierownik zadania: dr inż. Jerzy Dobrodziej 

Celem zadania było opracowanie, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, systemów do monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych w obiektach technicznych i procesach technologicznych. Dla osiągnięcia założonego celu konieczne było zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu; Moduły pomiarowe; Moduły konfiguracji i wizualizacji zużycia; Moduły komunikacji; Modelowy system; Modelowy moduł pomiarowy z kamerą CCD; Algorytmy zużycia mediów z uwzględnieniem warunków pogodowych.
Na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych opracowano heurystyczne modele algorytmiczne do odkrywanie wiedzy na podstawie zgromadzonych danych. Zastosowano sieci neuro-fuzzy do wspomagania prognozowania i optymalizacji zużycia mediów. Opracowano wyznaczanie i oprogramowano wizualizację wskaźników controllingowych w zaprogramowanych horyzontach czasowych.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi obejmującymi sferę sprzętową i oprogramowanie realizowane były testy na stanowiskach, których podstawowym celem było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych parametrów pracy poszczególnych modułów i podsystemów.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych i programowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania systemu monitorowania.