11791 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Specjalistyczne urządzenia techniczne dla bezpieczeństwa
Zadanie:
V.4.1. Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego
Kierownik zadania: dr inż. Stanisław Kozioł 

Celem zadania było opracowanie i budowa specjalistycznych systemów pozwalających na testowanie sprzętu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego w symulowanych warunkach odpowiadających ekstremalnym warunkom prowadzenia akcji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja modelowych systemów do badań statystycznego kąta przechyłu pojazdów i do określania stateczności i sztywności wielosekcyjnych drabin wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych; Projekt oryginalnych systemów pomiarowych; Dokumentacja konstrukcyjna modelowych stanowisk badawczych; Stanowisko do badań statycznego kąta przechyłu pojazdów; Stanowisko do określania stateczności i sztywności wielosekcyjnych drabin wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych; Modelowy system do badań statycznego kąta przechyłu pojazdów, określania stateczności oraz sztywności wielosekcyjnych drabin wysokościowych i podnośników hydraulicznych.
Układy pomiarowe zostały wstępnie skonfigurowane w warunkach laboratoryjnych oraz uruchomione i zweryfikowane pod względem poprawności funkcjonowania. Wykonano moduły mechaniczne do modelowania położenia środka masy samochodu ciężarowego oraz układ zabezpieczający samochód przed przewróceniem.
Badania weryfikacyjne systemu przeprowadzono w trakcie testów jezdnych eksperymentalnego pojazdu bezzałogowego, doświadczalnego samochodu ciężarowego oraz średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wykonano standardowe testy drogowe: ustalona jazda po okręgu, skokowy obrót koła kierownicy w czasie jazdy na wprost, hamowanie w czasie jazdy po okręgu, hamowanie podczas jazdy na wprost. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że system pozwala na rejestrację parametrów ruchu badanego pojazdu podczas testu drogowego niezbędnych do oceny jego właściwości jezdnych oraz dzięki modułowej budowie może być wykorzystany do badań różnych pojazdów.