11780 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Nowatorskie systemy wspomagające i stymulujące transformację wiedzy i transfer technologii w odniesieniu do polityki krajowej i międzynarodowej w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Zadanie:
I.4.1. Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji
Kierownik zadania: mgr inż. Rozalia Sitkowska 

Celem zadania było opracowanie metodyki oceny stanu oraz identyfikacji kluczowych uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem, obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja wyznaczania obszarów zaawansowanych technologii w odniesieniu do sektora dóbr inwestycyjnych przetwórstwa przemysłowego; Projekt macierzy wskaźników pomiaru innowacyjności; Metoda oceny wielowymiarowej innowacyjności sektora dóbr inwestycyjnych; Metodyka wyznaczania cząstkowych i syntetycznego wskaźnika innowacyjności; Metodyka badań tendencji rozwoju produkcji wybranych grup produktów zaawansowanej techniki; Metody oceny stanu oraz uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji; Adaptacja metody oceny stanu oraz uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji do oceny w regionach; Analiza wybranych zagadnień oceny wysokiej techniki przetwórstwa przemysłowego i automatyzacji procesów wytwórczych w regionach. Opracowano metodykę oceny stanu i identyfikacji uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii, umożliwiającą:
Metodyka została wdrożona do oceny innowacyjności obszarów przetwórstwa przemysłowego powiązanych z aplikacjami Programu Strategicznego.