11777 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Nowatorskie systemy wspomagające i stymulujące transformację wiedzy i transfer technologii w odniesieniu do polityki krajowej i międzynarodowej w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Zadanie:
I.4.2. Modelowe procedury zarządzania oraz oceny efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki
Kierownik zadania: mgr Ludmiła Łopacińska 

Celem zadania było opracowanie procedur zarządzania oraz procedur oceny efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki na różnych etapach realizacji programu (ex-ante, on-going, mid-term, ex-post, follow-up).
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Identyfikacja strategicznych programów badawczych w obszarze zaawansowanej techniki realizowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie; Wyniki analiz procedur zarządzania wykorzystywanych w programach strategicznych; Wyniki analiz procedur oceny efektywności stosowanych w programach strategicznych; Modelowe procedury zarządzania realizacją programów strategicznych; Modelowe systemy oceny efektywności realizacji programów strategicznych; Weryfikacja opracowanych procedur na przykładzie instytutu technologicznego realizującego programy strategiczne; Przeprowadzenie ewaluacji ex-post zadań badawczych realizowanych w Programie Strategicznym Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki; Przeprowadzenie ewaluacji ex-post Programu Strategicznego z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ramach ewaluacji zadań badawczych.
W wyniku realizacji prac opracowano procedury zarządzania programem strategicznym (ukierunkowane na aspekty: integracja programu, zasoby programu, czas realizacji programu, ryzyko w programie oraz jakość uzyskanych rezultatów) oraz procedury oceny efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych (dotyczące trzech aspektów: produkt techniczny, zadanie badawcze, program strategiczny w ujęciu całościowym).
Opracowane procedury mogą być stosowane przez ośrodki realizujące strategiczne programy badawcze, m.in. ośrodki akademickie, instytuty badawcze, centra badawcze, ale również przedsiębiorstwa realizujące programy badawcze na dużą skalę w celu podniesienia efektywności zarządzania tymi programami.