11773 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Nowatorskie systemy wspomagające i stymulujące transformację wiedzy i transfer technologii w odniesieniu do polityki krajowej i międzynarodowej w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Zadanie:
I.4.3. Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych
Kierownik zadania: mgr Anna Sacio-Szymańska 

Celem zadania było dokonanie analizy procesów innowacyjnych polskiej gospodarki, w tym jej niedomagań oraz mocnych stron, a także przygotowanie rekomendacji dotyczących obszarów wymagających zainteresowania i wsparcia ze strony państwa.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Stan innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju kraju; Trendy innowacyjności wybranych gospodarek krajów Unii Europejskiej i na świecie; Porównanie trendów innowacyjności gospodarki polskiej i wybranych krajów; Narzędzia wspomagania innowacyjności stosowane w Polsce; Narzędzia wspomagania innowacyjności wykorzystywane w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie; Porównanie rodzajów narzędzi wspomagania innowacyjności stosowanych w Polsce i wybranych krajach; Rekomendacje dotyczące możliwości efektywnego stosowania narzędzi wspomagania innowacyjności w Polsce; Rekomendacje dotyczące stosowania narzędzi w proponowanym programie strategicznym.
Przeprowadzono analizy procesów innowacyjnych polskiej gospodarki. Opracowano rekomendacje dotyczące obszarów wymagających wsparcia państwa. Przygotowano repozytorium wiedzy obejmujące:
Opracowano metodyki wspierające procesy prowadzenia oceny stanu i analizy porównawczej trendów innowacyjności gospodarek w skali makro oraz metodyki prowadzenia oceny porównawczej narzędzi wspomagania innowacyjności gospodarek.