17471 odwiedzin
8.12.2022 r.

Karty katalogowe


  Platforma informatyczna wspomagająca funkcjonowanie organizacji wirtualnej (PINF)
  GeneratINN
  Warstwa hybrydowa Ti-Al + TiAlCrN na stopie tytanu
  Warstwa hybrydowa Ti-Al + TiAlCrN na stopie aluminium
  Warstwa hybrydowa Mg-Al + TiAlCrN na stopie magnezu
  Powłoka wieloskładnikowa zwiększająca odporność erozyjną łopatek silników lotniczych wykonanych ze stopów tytanu
  Urządzenie do badań zużycia erozyjnego
  Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość wybranych elementów silników lotniczych
  Warstwa hybrydowa PN + AlCrTiNmultinano
  Modułowy tygiel wielopozycyjny
  Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość matryc do wyciskania cienkościennych profili aluminiowych
  Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość matryc do obróbki plastycznej na gorąco metali kolorowych
  Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość elementów wykorzystywanych w procesach odlewniczych
  Usługa automatyzacji urządzeń i procesów technologicznych z zastosowaniem systemu sterowania sieciowego
  Symulator działania robotów
  Robot bazowy Transporter
  Specjalistyczny robot inspekcyjny Pathfinder
  Specjalistyczny robot inspekcyjny Explorer
  Manipulator robota Transporter
  Modułowy układ wykonawczy do pobierania próbek
  System manipulatora rekonfigurowalnego z funkcjami adaptacji
  Hybrydowy system do automatycznej kontroli jakości
  Hybrydowy system do monitorowania procesów FSW
  Aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów
  Dwukamerowy system pomiarowy FatigueView do monitorowania zmęczenia
  Urządzenie T-28 do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
  Urządzenie T-12UF do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych
  Urządzenie do badań tribologicznych właściwości smarów plastycznych w podwyższonych temperaturach T-29
  System sterowania z zaawansowanymi protokołami transmisji danych
  Urządzenie do testów pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu
  Dwusekcyjna komora grzewcza do urządzeń badawczych
  Penetrometr laserowy PL-12DC
  Penetrometr PL-14
  Urządzenie do badania odporności materiałów budowlanych i meblarskich na uderzenia poziome
  Komory do badania emisji lotnych związków organicznych
  Komora do badania karbonatyzacji betonu
  Komora do badań emisji formaldehydu wg normy PN-EN 717-2
  Komora ciśnieniowa typ KCF-3
  Komora do badania emisji VOC − metoda małej komory
  Mikroskop sił atomowych TERRA AFM
  System sterowania stanowiskiem badawczym procesów EB-PVD
  System sterowania stanowiskiem badawczym procesów PA-PVD
  Zasilacz polaryzacji podłoża
  Zasilacz polaryzacji podłoża do technologii PVD z kluczowanym przebiegiem wyjściowym
  Zasilacz łukowego źródła plazmy
  Zasilacz grzałek oporowych dużej mocy
  Moduł LOAD LOCK
  Stanowisko badawczo-technologiczne PVD
  Głowica do pomiarów on-line niewypalonego węgla w stałych produktach spalania
  Wirtualne urządzenie do badań reologicznych środków smarnych
  Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie regulacji poziomu cieczy
  Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie transportu technologicznego
  Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie regulacji ciśnienia
  System sterowania automatyczną i manualną realizacją wsadowego procesu chemicznego
  Zasilacz magnetronowych źródeł plazmy
  Reaktor do mikrofalowej solvotermalnej syntezy nanoproszków
  Polimerowy kompozyt regeneracyjny DIP-1m
  Ciecze obróbkowe ETOKOL
  Smar plastyczny SILFA-T
  Smar plastyczny D
  Kompozycje smarowe z udziałem biododatków
  Modułowe urządzenie do regeneracji, recyklingu i utylizacji wodnych cieczy technologicznych
  Mobilne urządzenie mikrofiltracyjne
  Modelowa instalacja do odzysku glikoli ze zużytych cieczy niskokrzepnących
  Linia doświadczalna do rozwłókniania tekstyliów funkcjonalnych
  Stanowisko do wytwarzania wyrobów porowatych, warstwowych i kompozytowych
  Agregat do recyklingu materiałów tworzywowych
  Ekologiczne dodatki uszlachetniające do olejów biodegradowalnych
  Modelowe stanowisko badawcze do współspalania odpadów stałych z paliwami konwencjonalnymi
  Modelowe stanowisko do badania procesów spalania paliw ciekłych zawierających glicerynę
  Prototypowa instalacja do wytwarzania paliw ciekłych
  Katalityczne wypełnienia bioreaktorów do oczyszczania wytypowanych rodzajów ścieków przemysłowych
  Modelowa technologia oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych
  Modelowa technologia wytwarzania biogazu
  Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych
  Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujnikami dymu
  Zrobotyzowany system obsługi urządzeń myjących i konserwujących w przemyśle maszynowym
  Stanowisko do wykrywania wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych
  System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej
  Urządzenie do kontroli szczelności central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
  Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
  Urządzenie do filtracji zużytych smarów plastycznych
  Przenośny zestaw do oceny zmian stanu olejów przemysłowych
  System pomiarowy do badań dynamicznych właściwości jezdnych samochodów
  Stanowisko do personalizacji graficznej kart i arkuszy
  Stanowisko do implementacji chipów na podłoże elastyczne
  Urządzenie testujące przepuszczalność światła identyfikatorów elektronicznych
  Tester do badania odporności dokumentów na wielokrotne dwustronne zginanie
  Urządzenie testujące odporność identyfikatorów elektronicznych na jednostronne zaginanie
  Urządzenie do badania adhezji warstw wielowarstwowych identyfikatorów elektronicznych