17493 odwiedzin
8.12.2022 r.

Kontakt


Instytut Technologii Ekslpoatacji - PIB
ul. K. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom

www.itee.radom.pl instytut@itee.radom.pl (0 48) 364-42-21 (0 48) 364-47-60
Kierownik Programu prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
Dyrektor ITeE-PIB (048) 36-439-03
Zastępca Kierownika Programu prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (048) 36-447-90
Sekretarz Programu dr Beata Poteralska beata.poteralska@itee.radom.pl (048) 364-42-41 wew. 240
Biuro projektu dr Beata Belina beata.belina@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 298
Koordynator Platformy
Promocja
mgr Marcin Olifirowicz marcin.olifirowicz@itee.radom.pl (0 48) 364-42-21 wew. 230, 265
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Kierownicy grup problemowych
dr Beata Poteralska (0 48) 364-42-41 wew. 240
dr inż. Tomasz Giesko (0 48) 364-42-41 wew. 317
dr inż. Andrzej Majcher (0 48) 364-42-41 wew. 272
dr inż. Marian Grądkowski (0 48) 364-42-41 wew. 218
dr inż. Andrzej Zbrowski (0 48) 364-42-41 wew. 304, 305