17501 odwiedzin
8.12.2022 r.

Zapraszamy do współpracy


Jeśli wykazujecie Państwo bezpośrednie zainteresowanie przygotowywanymi w ramach projektu rozwiązaniami technicznymi, wykorzystujecie pokrewne technologie lub rozważacie w przyszłości realizację projektów o zbliżonym zakresie tematycznym,

zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym Instytutem

Kontakt
Poszukujemy partnerów z obszarów:
 • Aparatury badawczo-testowej
 • Edukacji
 • Inżynierii materiałowej
 • Mechatroniki i systemów sterowania
 • Technologii bezpieczeństwa środowiskowego i technicznego
 • Technologii środowiskowych
 • Transformacji wiedzy i transferu technologii
 • Tribologii
Zapraszamy do współpracy w ramach
PLATFORMY UPOWSZECHNIANIA W GOSPODARCE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ powstałych w trakcie realizacji Programu Strategicznego, a także innowacji technologicznych opracowanych przez wspomagające zrównoważony rozwój jednostki sektora nauki w Polsce.
Ofertę współpracy w ramach utworzonej platformy kierujemy do:
 • PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU
 • SPOŁECZNOŚCI NAUKOWEJ
  - przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych
 • WŁADZ PUBLICZNYCH
 • UŻYTKOWNIKÓW ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

Celem współpracy realizowanej w ramach Programu Strategicznego jest:
 • przekazywanie informacji o pracach realizowanych w ramach Programu Strategicznego bezpośrednio zainteresowanym podmiotom
 • ocena potencjału komercyjnego
 • zapewnianie społecznej akceptacji technologii
 • w perspektywie pozyskanie odbiorców opracowywanych rozwiązań technicznych
Dlaczego warto z Nami współpracować?
 • Oferujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne, systemowe i organizacyjne
 • Świadczymy usługi doradcze i ekspertyzy w zakresie transformacji wiedzy oraz transferu technologii
 • Prowadzimy diagnozę potrzeb technologicznych przedsiębiorstw
 • Podejmujemy działania w zakresie wdrażania technologii na rzecz MSP i jednostek naukowych oraz badawczo-rozwojowych
 • Prowadzimy ocenę potencjału wdrożeniowego opracowywanych przez Państwa rozwiązań technologicznych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Innowacyjności Instytutu Technologii Eksploatacji, należącego do Krajowej Sieci Innowacji funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Usług.
innowacje@itee.radom.pl
(0 48) 364 42 41 wew. 263

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:
 • modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,
 • badania naukowe w zakresie inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej,
 • metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • rozwój systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów materiałowych i energetycznych,
 • metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji.
Instytut prowadzi działalność ekspercką w obszarze innowacyjności gospodarki, doświadczalno-produkcyjną w obszarze urządzeń badawczych i technologiczną. Ponadto Wydawnictwo Naukowe ITeE - PIB oferuje kompleksowe wykonanie opracowań wydawniczych i usług edytorskich w obszarze wydawnictw naukowych.
Do góry
Kontakt
Koordynator Platformy: mgr Marcin Olifirowicz
marcin.olifirowicz@itee.radom.pl (0 48) 364-42-21 wew. 230, 265 (0 48) 364-47-49

Specjalista w obszarze:
Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
dr Beata Poteralska (0 48) 364-47-60

Specjalista w obszarze:
Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych
dr inż. Tomasz Giesko (0 48) 364-42-41 wew. 317

Specjalista w obszarze:
Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne
dr inż. Andrzej Majcher (0 48) 364-42-41 wew. 272

Specjalista w obszarze:
Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
dr inż. Marian Grądkowski (0 48) 364-42-41 wew. 218

Specjalista w obszarze:
Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych
dr inż. Andrzej Zbrowski (0 48) 364-42-41 wew. 304, 305
Do góry