17466 odwiedzin
8.12.2022 r.

Wnioskodawca Programu Strategicznego

ITeE - PIB

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową, realizującą zdania o charakterze badań podstawowych, stosowanych, prac wdrożeniowych i prowadzącą działalność ekspercką i doświadczalno-produkcyjną.

Instytut został powołany w roku 1986 decyzją Rady Ministrów i początkowo funkcjonował jako Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, a od roku 2004 posiada status państwowego instytutu badawczego.

    www.itee.radom.pl
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB
ITeE_PIB