Powrót do Aktualności

Seminaria odbiorowe zadań badawczych w dniach 4 – 08.07.2011 r.

4 lipca 2011 r., godz. 10.00 – seminarium I grupy problemowej
5 lipca 2011 r., godz.   9.00 – seminarium III grupy problemowej
6 lipca 2011 r., godz. 10.00 – seminarium IV grupy problemowej
7 lipca 2011 r., godz. 10.00 – seminarium V grupy problemowej
8 lipca 2011 r., godz. 10.00 – seminarium II grupy problemowej

Grupa problemowa I
Termin seminarium: 4.07.2011 r. godz. 10:00 - 14:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr Beata POTERALSKA I.1.1 Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ I.1.2 Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ
Prezentujący: mgr Urszula WNUK
I.2.1 Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych
dr inż. Andrzej ZBROWSKI I.2.2 Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych
dr inż. Beata BELINA I.3.1 Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego
Przerwa 12.00 – 12.30
mgr Marcin OLIFIROWICZ I.3.2 Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju
mgr inż. Rozalia SITKOWSKA I.4.1 Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji
dr Anna SACIO-SZYMAŃSKA I.4.3 Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznyc
dr inż. Krzysztof SYMELA I.5.1 Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii
mgr inż. Jolanta RELIGA I.5.2 System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa III
Termin seminarium: 5.07.2011 r. godz. 9:00 - 14:45
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Tomasz GIESKO III.1.1 Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów w skali mikro i makro
mgr inż. Jan WULCZYŃSKI III.1.2 Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
dr inż. Waldemar TUSZYŃSKI III.2.1 Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia
dr inż. Witold PIEKOSZEWSKI III.2.2 Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych
dr inż. Jacek WOJUTYŃSKI III.3.3 Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych
dr inż. Andrzej MAJCHER III.3.1 Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych
dr inż. Jarosław MOLENDA III.3.2 Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych
Przerwa 11.30 – 12.00
dr inż. Jacek WOJUTYŃSKI III.3.4 Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
prof. dr hab. Wielisław OLEJNICZAK
dr inż. Andrzej MAJCHER
III.4.1 Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących
dr inż. Jan PRZYBYLSKI III.4.2 Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
dr inż. Jarosław MOLENDA III.5.1 Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ III.5.2 Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju
dr inż. Andrzej MAJCHER III.5.3 Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek
mgr inż. Andrzej GOSPODARCZYK III.5.4 Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii materiałowych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa IV
Termin seminarium: 6.07.2011 r. godz. 10:00 - 14:00
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Andrzej STĘPIEŃ IV.4.2 Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi
dr inż. Jolanta DRABIK IV.2.2 Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych
dr inż. Marian GRĄDKOWSKI IV.2.3 Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi
dr inż. Jarosław MOLENDA IV.3.1 System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji
Przerwa 11.30 – 12.00
dr inż. Marian GRĄDKOWSKI IV.2.4 Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych
dr inż. Katarzyna DZIEDZICZAK IV.3.2 Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych
dr inż. Zbigniew PAWELEC IV.1.2 Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych w budowie i regeneracji elementów maszyn
dr inż. Andrzej STĘPIEŃ IV.5.1 Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
prof. dr hab. Mirosław KRZEMIENIEWSKI IV.5.2 Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla technologii oczyszczania ścieków przemysłowych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa V
Termin seminarium: 7.07.2011 r. godz. 10:00 - 13:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Tomasz SAMBORSKI V.1.1 Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż obiektów technicznych
dr inż. Stanisław KOZIOŁ V.1.4 Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji
mgr inż. Krzysztof MATECKI V.1.3 Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn
mgr inż. Andrzej URBAŃSKI V.2.1 Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali
Przerwa 11.30 – 12.00
dr inż. Elżbieta ROGOŚ V.2.2 Metody utylizacji plastycznych środków smarowych
dr inż. Stanisław KOZIOŁ V.4.1 Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego
dr inż. Andrzej ZBROWSKI V.4.2 Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa II
Termin seminarium: 8.07.2011 r. godz. 10:00 - 14:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.1.1 Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.1.2 Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.2.1 Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej
prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK II.2.3 Opracowanie i weryfikacja systemu oceny powłok przeciwzużyciowych na elementy wysokoobciążonych węzłów tarcia
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ II.3.2 Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych
Przerwa 12.00 – 12.30
dr inż. Andrzej MAJCHER II.3.1 Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastoso- waniem technologii teleinformatycznych
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ II.3.3 Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych procesów technologicznych
prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI II.4.1 Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie
mgr inż. Piotr CZAJKA II.5.1 Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji
dr inż. Jordan MĘŻYK II.5.2 Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności