Powrót do Aktualności

Seminaria odbiorowe zadań badawczych w dniach 24 – 27.01.2011 r.

24 stycznia 2011 r., godz. 10.00 – seminarium I grupy problemowej
25 stycznia 2011 r., godz. 9.00 – seminarium III grupy problemowej
26 stycznia 2011 r., godz. 10.00 – seminarium II grupy problemowej
27 stycznia 2011 r., godz. 9.00 – seminarium IV i V grupy problemowej

Grupa problemowa I
Termin seminarium: 24.01.2011 r. godz. 10:00 - 14:00
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr Beata POTERALSKA I.1.1 Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ I.1.2 Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ
Prezentujący: mgr Urszula WNUK
I.2.1 Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych
dr inż. Andrzej ZBROWSKI I.2.2 Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych
mgr Marcin OLIFIROWICZ I.3.2 Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju
mgr inż. Rozalia SITKOWSKA I.4.1 Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji
dr inż. Krzysztof SYMELA I.5.1 Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii
mgr inż. Jolanta RELIGA I.5.2 System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa III
Termin seminarium: 25.01.2011 r. godz. 9:00 - 15:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Tomasz GIESKO III.1.1 Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów w skali mikro i makro
mgr inż. Jan WULCZYŃSKI III.1.2 Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
dr inż. Waldemar TUSZYŃSKI III.2.1 Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia
dr inż. Witold PIEKOSZEWSKI III.2.2 Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych
dr inż. Andrzej MAJCHER III.3.1 Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych
dr inż. Jacek WOJUTYŃSKI III.3.3 Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych
Przerwa 12.00 – 12.30
dr inż. Jacek WOJUTYŃSKI III.3.4 Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
prof. dr hab. Wielisław OLEJNICZAK
dr inż. Andrzej MAJCHER
III.4.1 Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących
dr inż. Jan PRZYBYLSKI III.4.2 Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
dr inż. Jarosław MOLENDA III.5.1 Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania
dr inż. Andrzej MAJCHER III.5.3 Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek
mgr inż. Andrzej GOSPODARCZYK III.5.4 Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii materiałowych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa II
Termin seminarium: 26.01.2011 r. godz. 10:00 - 13:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.1.1 Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.1.2 Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne
doc. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK II.2.1 Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej
dr inż. Andrzej MAJCHER II.3.1 Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastoso- waniem technologii teleinformatycznych
dr inż. Jerzy DOBRODZIEJ II.3.2 Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych
mgr inż. Piotr CZAJKA II.5.1 Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji
prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI II.4.1 Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa IV
Termin seminarium: 27.01.2011 r. godz. 9:00 - 12:00
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Zbigniew PAWELEC IV.1.2 Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych w budowie i regeneracji elementów maszyn
dr inż. Jolanta DRABIK IV.2.2 Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych
dr inż. Marian GRĄDKOWSKI IV.2.4 Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych
dr inż. Jarosław MOLENDA IV.3.1 System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji
dr inż. Andrzej STĘPIEŃ IV.4.2 Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi
dr inż. Andrzej STĘPIEŃ IV.5.1 Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności
Grupa problemowa V
Termin seminarium: 27.01.2011 r. godz. 12:30 - 14:30
Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Kierownik zadania Tytuł zadania
dr inż. Tomasz SAMBORSKI V.1.1 Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż obiektów technicznych
mgr inż. Krzysztof MATECKI V.1.3 Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn
mgr inż. Andrzej URBAŃSKI V.2.1 Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali
dr inż. Andrzej ZBROWSKI V.4.2 Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych
     
 
Do góry Powrót do Aktualności