17459 odwiedzin
8.12.2022 r.

Rezultaty Programu Strategicznego


Realizacja Programu Strategicznego dostarczyła wielu aplikowalnych rozwiązań, m.in. w następujących grupach: unikatowe maszyny i urządzenia, w tym aparatura badawcza i testowa; technologie wytwarzania, rozwiązania dotyczące zmniejszania uciążliwości ekologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego; techniczne i organizacyjne systemy wspomagania procesów produkcji i eksploatacji.
Opracowano 172 innowacyjne rozwiązania, których przydatność została zweryfikowana w doświadczalnych i rzeczywistych warunkach eksploatacji, w tym m.in.: 52 urządzenia (m.in. manipulatory automatyzujące procesy technologiczne, zaawansowane urządzenia technologiczne do procesów inżynierii powierzchni, testery tribologiczne do badania charakterystyk zużyciowych materiałów, urządzenia do utylizacji cieczy technologicznych oraz regeneracji zużytych smarów plastycznych), 32 zestawy aparatury badawczej i testowej (m.in. do charakteryzowania właściwości materiałów funkcjonalnych, do badania propagacji pęknięć), 33 nowatorskie technologie (m.in. technologie wytwarzania zaawansowanych warstw i powłok, w tym nanowarstw i nanopowłok, technologie proekologiczne, technologie mechatroniczne i optomechatroniczne), 20 nowych materiałów (m.in. materiały multifunkcjonalne i warstwy hybrydowe, ekologiczne materiały eksploatacyjne oraz nano- i mikrokompozyty); 24 specjalizowane systemy (m.in. aplikacje informatyczne, zintegrowane systemy mikroprocesorowego sterowania i informatycznego wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji, w tym systemy hybrydowe wykorzystujące metody sztucznej inteligencji oraz systemy ekspertowe; zaawansowane systemy do monitorowania procesów i kontroli jakości w produkcji, specjalizowane systemy mechatroniczne, w tym roboty inspekcyjne oraz roboty i manipulatory przemysłowe; systemy zmniejszania uciążliwości ekologicznej procesów przemysłowych; systemy diagnostyki technicznej i bezpieczeństwa technicznego).
Oprócz innowacyjnych produktów uzyskano również znaczące efekty naukowe m.in. w postaci 40 nowych metod badawczych i diagnostycznych, 26 oryginalnych modeli, 58 nowatorskich metodyk badań naukowych. Opracowane rozwiązania produktowe, procesowe i metodyczne stanowią unikalną, w skali kraju, formułę integracji zagadnień technicznych z modelami organizacji i zarządzania wiedzą w odniesieniu do zagadnień transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii do zastosowań praktycznych.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne stanowiące rezultat Programu charakteryzuje duży potencjał wdrożeniowy i komercyjny. Odpowiednie działania w tym zakresie uruchomiono już w trakcie realizacji Programu i są one kontynuowane także w okresie utrzymania trwałości rezultatów.
Obecnie można już wskazać rozwiązania, które wykazują się dużą skutecznością aplikacyjną (m.in. specjalizowane systemy optomechatroniczne do monitorowania procesów technologicznych i wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów, hybrydowe procesy obróbki powierzchniowej zwiększającej trwałość elementów maszyn i narzędzi, urządzenia do badania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperacyjnych wymienników ciepła stosowanych w układach wentylacji).
Przeprowadzone dotychczas działania promocyjne i informacyjne przyniosły efekt w postaci 80 wdrożeń przemysłowych oraz 42 komercjalizacji. Praktyczne zastosowanie w przemyśle znalazło około 50 rezultatów materialnych Programu (np. systemy optoelektroniczne do wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów – wdrożenia m.in. w przedsiębiorstwach: Fabryka Łożysk Tocznych, ALTIA Sp. z o.o., International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o.; hybrydowy system wizyjny do monitorowania procesów technologicznych i kontroli jakości wyrobów – wdrożenia usługowe w przedsiębiorstwach: Browar WARKA, Grupa Żywiec S.A., Huta Szkła TREND GLASS, Pipelife Polska S.A; urządzenie analityczno-diagnostyczne do badania konsystencji materiałów plastycznych – wdrożone m.in. w przedsiębiorstwach: ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o, SILESIA OIL Sp. z o.o., INKOM INSTRUMENTS Co. W. Kuliński & R. Kłosiński S.J, IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o.; polimerowy mikrokompozyt do regeneracji elementów maszyn – wdrożony m.in. w przedsiębiorstwach: RAFAKO S.A, Fabryka Maszyn PONAR-REMO Sp. z o.o, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS, Przedsiębiorstwo PROMET, Windex Holding, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług Pro-Tech, Fabryka Maszyn PONAR-Rogowski, FTT Wolbrom S.A.; rozwiązania materiałowe z zakresu hybrydowych procesów obróbki powierzchniowej zwiększającej trwałość elementów maszyn i narzędzi – wdrożone m.in. w przedsiębiorstwach: TECHMATIK S.A., GERDA Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., ISKRA POLAND Sp. z o.o., Zumtech-Energoprem Sp. z o.o., ESIS Poland Sp. z o.o., ROHRBOGEN Sp. z o.o.; urządzenia do sprawdzania szczelności wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperacyjnych wymienników ciepła stosowanych w układach wentylacji mechanicznej budynków – wdrożone poprzez wykonywanie specjalistycznych usług m.in. dla przedsiębiorstw: ALNOR, BARBOR Skowarcz, BARTOSZ, FRAPOL, NIKOL, Pro-Vent, THESSLA GREEN, Vents Group).