17494 odwiedzin
8.12.2022 r.

Polecamy strony:

Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Gospodarki
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Komisja Europejska
Portal Innowacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Foresight technologiczny
Program Wieloletni PW-004
Innowacyjne modułowe programy dokształcania
i doskonalenia zawodowego
Monitoring i ewaluacja wymagań kwalifikacyjnych pracowników